فروشگاه عینک آفتابی مردانه و زنانه | بیا TO عینک http://biatoeynak.mihanblog.com 2018-04-25T13:31:13+01:00 text/html 2018-04-18T05:59:31+01:00 biatoeynak.mihanblog.com فانی بافت خرید عینک آفتابی ارزان http://biatoeynak.mihanblog.com/post/71 <font size="2">خرید عینک آفتابی ارزان بصورت مستقیم از بیا TO عینک.باز هم بیا تو عینک برای جلب رضایت 100 درصدی مشتریان عزیز عینک ریبن که مورد استقبال مشتریان میباشد و از کیفیتی مطلوب برخوردار است را به همراه کیف عینک و دستمال و کیسه ضد خش با قیمتی ارزان به مدت محدود ارسال مینمایید<br><br></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8323977792/2e322332_41.jpg" alt="عینک آفتابی ارزان ریبن شیشه جیوه ایی" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><p align="justify"><font size="2">با <strong><span>خرید <span>عینک آفتابی ارزان <span>ری<span>بن فریم نقره ای</span></span></span></span></strong><span> جذاب تر از همیشه شوید این عینک قابل استفاده برای </span><span style="color: #ff00ff;"><strong>آقایان و خانم ها</strong> </span><span>بوده و محدودیت خاصی ندارد و مطمئن باشید این مدل از عینک <span>های آفتابی ریبن به چهره شما خواهد آمد پس همین حالا</span> عینک مورد علاقه خود را از سفارش بدهید.</span>عینک ریبن فریم نقره ای در مقابل ضربه مقاوم و با توجه به آلیاژ به کار رفته در آن هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمینماید.ودر مقابل رطوبت و عوامل دیگر محیطی دچار تغییر رنگ و لعاب نمیشود.فروشگاه عینک ریبن استور به شما خرید عینک ریبن فریم نقره ای با تخفیف زمستانه را پیشنهاد مینماید</font></p><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8323977800/2e322332_31.jpg" alt="خرید اینترنتی عینک آفتابی ارزان " hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8323977834/2e322332_11.jpg" alt="فروش عینک آفتابی ریبن ارزان" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small;">عینک آفتابی ارسالی به همراه کیف عینک+ دستمال عینک+ کیسه ضد خش میباشد</span></strong></span><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">قیمت:24500تومان</span></p> <div align="center"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/839/" target="_blank" title=""><img src="http://fabner.biz/Files/kharid/b332.gif" alt="" height="60" width="250"></a></div><br></div><font size="2">-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>-------------------------------------------------------------------------------------<br></font><br><font size="2"><span style="font-size: small;">با خرید<span id="dtx-highlighting-item"> <b>عینک آفتابی ارزان </b></span><b>ریبن فلزی فریم طلایی </b>جذاب تر از همیشه شوید این<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>قابل استفاده برای آقایان و خانم ها بوده و مح<span id="dtx-highlighting-item">دودی</span>ت خاصی ندارد و مطمئن باشید این مدل از<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>های آفتابی ریبن به چهره شما خواهد آمد پس همین حالا<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>مورد علاقه خود را از فروشگاه عینک آفتابی ریبن به همراه کیف ریبن خریداری نمایید.مطمئن باشید از خرید عینک ریبن از فروشگاه ما پشیمان نخواهید شد.</span><span style="font-size: small;"><span id="dtx-highlighting-item">خرید </span><span id="dtx-highlighting-item">عینک </span>ریبن RayBan فریم طلایی با کیفیت بسیار عالی و قیمت استثنایی در فروشگاه&nbsp;<span id="dtx-highlighting-item"> عینک آفتابی ریبن </span><span id="dtx-highlighting-item">با </span>قیمتی<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>ورنکردی<span id="dtx-highlighting-item"> خرید</span>اری نمایید<strong><span id="dtx-highlighting-item"> خرید </span><span id="dtx-highlighting-item">عینک </span>آفتابی<span id="dtx-highlighting-item"> ریبن </span>RayBan</strong> درجه یک<span id="dtx-highlighting-item"> با </span>فریم طلایی از سری مدل های پرفروش کمپانی ری<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>ن که به تمام چهره ها می نشیند فقط کافیست این<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>زی<span id="dtx-highlighting-item">با </span>را یک<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>ر امتحان نمایید<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>دسته<span id="dtx-highlighting-item"> فلزی</span><span id="dtx-highlighting-item"> ریبن </span>دارای شیشه ضد خش<span id="dtx-highlighting-item"> با </span><span style="color: #ff0000;"><strong>یو وی 400</strong></span> می<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>شد که چشمان شما را در برابر اشعه های مضر آفتاب محافظت می نماید.<br></span><span style="font-size: small;"></span><br></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8323977850/gold1.jpg" alt="عینک آفتابی ارزان قیمت فریم طلایی" height="447" hspace="0" vspace="0" width="626" align="bottom" border="0"><br><br><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong><span><span>مشخصات کلی<span id="dtx-highlighting-item"> عینک آفتابی </span><span id="dtx-highlighting-item">ریبن</span></span><span id="dtx-highlighting-item"> با </span>فریم طلایی:</span></strong></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: </span><span><span id="dtx-highlighting-item">عینک </span>فلزی RayBan</span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه : </span><span style="color: #000000;">طلایی( Black )<br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;">دارای بدنه فلزی بسیار مقاوم و ضد زنگ در رنگ طلایی<br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) : <span style="color: #000000;"><span>شیشه ای<span id="dtx-highlighting-item"> با </span>یو وی 400 </span><br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"><span> پرفروش ترین مدل از مدل خای کمپانی معروف RayBan که تقر<span id="dtx-highlighting-item">با </span>همه<span id="dtx-highlighting-item"> با </span><span>آن آشنا هستند این مدل از<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span><span>آفتابی های<span id="dtx-highlighting-item"> ریبن </span>دارای بدنه ای فلزی و لنز استاندارد</span></span><span id="dtx-highlighting-item"> با </span>یو وی 400 می<span id="dtx-highlighting-item"> با</span><span>شد شیشه این<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>چشمان شما را در برابر اشعه های مضر خورشید محافظت می نماید .</span></span></span></span></font></li></ul></div><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8323977876/gold2.jpg" alt="عینک ارزان آفتابی" height="473" hspace="0" vspace="0" width="632" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8323977900/rayban2.jpg" alt="" height="444" hspace="0" vspace="0" width="626" align="bottom" border="0"><br><br><p style="text-align: center;"><font size="2">قیمت:22000تومان</font></p><p><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/840/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s3.picofile.com/file/7438812254/Copy_of_ck_meshki_noghre.jpg" alt="" height="166" width="378"></a></p><br><br>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------چ<br>------------------------------------------------------------------------------<br><br></div><font size="2"><br><font size="2"><strong>خرید عینک آفتابی ارزان ریبن RayBan</strong> درجه یک با فریم&nbsp;مشکی از سری مدل های پرفروش کمپانی ری بان که به تمام چهره ها می نشیند فقط کافیست این عینک زیبا را یک بار امتحان نمایید عینک دسته فلزی ریبن دارای شیشه ضد خش با <span style="color: #ff0000;"><strong>یو وی 400</strong></span> می باشد<span><span id="dtx-highlighting-item">با </span><span><span id="dtx-highlighting-item">خرید </span><span><span id="dtx-highlighting-item">عینک </span><span><span id="dtx-highlighting-item">ریبن </span><span>فلزی<span id="dtx-highlighting-item"> جذاب </span>تر از همیشه شوید این</span></span><span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>قابل استفاده برای آقایان و خانم ها بوده و محدودیت خاصی ندارد و مطمئن</span></span><span id="dtx-highlighting-item"> با</span><span><span>شید این مدل از<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span><span>های آفتابی<span id="dtx-highlighting-item"> ریبن </span>به چهره شما خواهد آمد<br><br></span></span></span></span></font></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8323977926/Ray_Ban_Aviator_3010.jpg" alt="" height="422" hspace="0" vspace="0" width="635" align="bottom" border="0"><br><br><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong><span><span>مشخصات کلی<span id="dtx-highlighting-item"> عینک آفتابی ارزان طرح </span><span id="dtx-highlighting-item">ریبن</span></span><span id="dtx-highlighting-item"> با </span>فریم مشکی :</span></strong></span></font></p><font size="2"> </font><div align="right"><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: </span><span><span id="dtx-highlighting-item">عینک </span>فلزی RayBan</span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه : </span><span style="color: #000000;">مشکی ( Black )<br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;">دارای بدنه فلزی بسیار مقاوم و ضد زنگ در رنگ مشکی<br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) : <span style="color: #000000;"><span>شیشه ای<span id="dtx-highlighting-item"> با </span>یو وی 400 </span><br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"><span> پرفروش ترین مدل از مدل خای کمپانی معروف RayBan که تقر<span id="dtx-highlighting-item">با </span>همه<span id="dtx-highlighting-item"> با </span><span>آن آشنا هستند این مدل از<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span><span>آفتابی های<span id="dtx-highlighting-item"> ریبن </span>دارای بدنه ای فلزی و لنز استاندارد</span></span><span id="dtx-highlighting-item"> با </span>یو وی 400 می<span id="dtx-highlighting-item"> با</span><span>شد شیشه این<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>چشمان شما را در برابر اشعه های مضر خورشید محافظت می نماید .</span></span></span></span></font></li></ul></div><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8323977942/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" alt="" height="397" hspace="0" vspace="0" width="642" align="bottom" border="0"><br><br><div align="center"><p style="text-align: center;"><strong>قیمت عینک ریبن فریم مشکی:22000 تومان</strong> </p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/841/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></p></div><font size="2"><font size="2"><span><span><span><span></span></span></span></span></font></font><br><font size="2"><font size="2"><span><span><span><span></span></span></span></span></font></font></div> text/html 2018-03-11T05:23:37+01:00 biatoeynak.mihanblog.com فانی بافت عینک آفتابی بچه گانه پسرانه http://biatoeynak.mihanblog.com/post/70 <font size="2">عینک آفتابی بچه گانه پسرانه مد طراحی خلبانی در رنگ بندی بسیار جذاب برای اولین بار در فروشگاه بیا TO عینک.کودکان شاید زیاد علاقه مند به استفاده از عینک آفتابی نباشند ولی با توجه به انکه زمان زیادی را در خارج از منزل و در معرض نور آفتاب بسر میبرند برای جلوگیری از صدمات ناشی از اشعه مضر خورشید نیاز به عینک آفتابی ضروری است.پشنهاد ما به شما استفاده از عینک آفتابی بچه انه پسرانه طرح خلبانی میباشد.این عینک از فریمی فلزی محکم تولید شده است و شیشه هایی نشکنی هم دارد بدیهی است که این دو امتیاز مهم با توجه به اینکه ممکن است عینک از دست کودک شما به زمین افتد از شکسته شدن آن جلوگیری بعمل می آید<br><br></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8321426500/IVE_Fashion_Baby_Boys_Kids_Sunglasses_Piolt_Style_Brand_Design_Children_Sun_Glasses_100_UV_Protection_jpg_640x640.jpg" alt="عینک آفتابی بچه گانه پسرانه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="In particular, some believe a high lifetime exposure to HEV light may contribute to the development of macular degeneration later in life. "><br><br></span></span><div align="right"><span id="result_box" class="" lang="fa"><font size="2"><span title="Children's eyes are more susceptible to UV and HEV radiation than adult eyes because the lens inside a child's eye is less capable of filtering these high-energy rays.">چشمان کودکان بیشتر به اشعه UV و HEV نسبت به چشم بزرگسالان حساس هستند، زیرا لنز داخل چشم کودک کمتر قادر به فیلتر کردن اشعه های پر انرژی است. </span><span title="This is especially true for young children, so it's wise for kids to start wearing protective sunglasses outdoors as early in life as possible. ">این به خصوص برای کودکان جوان است، بنابراین عاقلانه است که بچه ها شروع به پوشیدن عینک های آفتابی محافظ در خارج از منزل کنند.</span></font></span></div><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8321426518/HTB14_0QLXXXXXXmXpXXq6xXFXXX2.jpg" alt="عینک آفتابی نشکن بچه گانه" width="640" vspace="0" hspace="0" height="1548" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8321426526/HTB10W4VLXXXXXa8XXXXq6xXFXXXm.jpg" alt="" width="641" vspace="0" hspace="0" height="1227" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2018-02-27T17:29:12+01:00 biatoeynak.mihanblog.com فانی بافت عینک آفتابی دیور نگین دار مدل 1666 Christian Dior http://biatoeynak.mihanblog.com/post/69 <font size="2">عینک آفتابی دیور نگین دار مدل 1666 Christian Dior را به همراه گارانتی و کیف عینک در فروشگاه عینک آفتابی بیا TO عینک.جنس فریم این عینک آفتابی کاچویی بوده و وزن بسیار سبکی دارد که هنگام استفاده از آن احساس خوبی خواهید داشت. طراحی عینک آفتابی دیور به گونه ایست که با تمام صورت ها (گرد و باریک) سازگار است و جذابیت شما را دو چندان می نماید.لنزهای این عینک دارای UV 400 بوده که چشمان شما را در برابر اشعه های مضر خورشید به صورت 100 در 100 محافظت می نماید. <br><br></font><br><p style="text-align: center;"><strong>قیمت با گارانتی : 42000 تومان<br></strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/151" target="_blank" title=""><img alt="" src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif"></a></p><br><div align="center"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8320526850/796218eynakdior_4.jpg" alt="عینک آفتابی زنانه دیور نگین دار مدل 1666" height="559" hspace="0" vspace="0" width="559" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8320526876/322139eynakdior_1.jpg" alt="" height="532" hspace="0" vspace="0" width="532" align="bottom" border="0"><br><br><div align="right"><font size="2">ویژگی های عینک زنانه دیور نگین دار مدل 1666:<br>- دارای استانداردهای UV400<br>- طراحی زیبا و پسندیده ی سال<br>- در رنگ بندی های متنوع<br>- قابل استفاده برای بانوان<br>- ارسال به همراه کیف عینک و دستمال<br></font></div><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8320526884/eynakdior_2.jpg" alt="عینک آفتابی دیور نگین دار مدل 1666 Christian Dior " height="549" hspace="0" vspace="0" width="549" align="bottom" border="0"><br><br><div align="right"><font size="2">دیور Dior یکی از برند های معروف دنیا می باشد که کمپانی آن توسط شخصی به نام کریستین دیور Christian Dior تاسیس شد. کرسیتین دیور یکی از طراحان مطرح فرانسوی می باشد که توانست معروف ترین مدل ها را در بخش زیورآلات وارد بازار کند . در حال حاضر برند دیور Dior محصولات زیادی تولید کرده و یکی از این محصولات عینک های آفتابی می باشد.<br>عینک آفتابی دیور که در این فروشگاه مشاهده می نمایید از سری جدیدترین طرح های دیور می باشد که به صورت مستقیم به همراه تمام لوازم جانبی می توانید از ما خریداری کنید.<br></font></div><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8320526900/eynakdior_4.jpg" alt="" height="551" hspace="0" vspace="0" width="551" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8320526926/eynakdior_6.jpg" alt="عینک دیور زنانه" height="568" hspace="0" vspace="0" width="568" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8320526950/eynakdior_7.jpg" alt="" height="203" hspace="0" vspace="0" width="551" align="bottom" border="0"><br><br></div> text/html 2017-11-30T15:45:28+01:00 biatoeynak.mihanblog.com فانی بافت عینک آفتابی طرح سواروسکی swarovski مارک گرانجو http://biatoeynak.mihanblog.com/post/67 <font size="2">عینک آفتابی طرح سواروسکی swarovski مارک گرانجو در فروشگاه عینک آفتابی بیا TO عینک.این عینک زنانه که در تصاویر زیر مشاهده مینمایید از فریمی بسیار سبک و مقاوم درست شده است به گونه ایی که اگر ساعتها بر روی صورت شما باشد ذره ایی احساس خستگی نمیکنید.فریم کاچویی و دو تکه میباشد که تلفیقی از فلز و کاچواست.دسته هایی این عینک به طرز بسیار زیبایی زراحی شده است و از رنگ طلایی خوش رنگ بصورت پیچ میباشد.لنز این عینک از ورو اشعه مضر خورشید به چشمان شما ممانعت مینمایید و یو وی 400 میباشد<br></font><br><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font></font></font><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><b><b><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف پاییزه 24500 تومان به مدت محدود</span></b></font></font></p></div></div></b></b></div></div></div></div> <a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1201/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buyhours/buy2.gif" alt="خرید" width="250" height="60"></a><font size="2"><br></font><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8313107642/13960503091745_f385ee5f_e350_43f9_86d9_fb872b565e85.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8313107668/13960503091759_ba960a2b_724f_447d_ba7b_2a1db9de185e.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>عینک آفتابی </strong></span></font><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>طرح سواروسکی swarovski مارک گرانجو <br></strong></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">طلایی<br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV استاندارد<br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul></div></div></div><br><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8313107534/13960503091745_93809d5e_38b0_47f9_ac29_5f855b1757b8.jpg" alt="عینک آفتابی طرح سوارسکی " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8313107550/13960503091745_bfaf72fc_2d07_4c6c_9fe2_50cf544af454.jpg" alt="خرید اینترنتی عینک طرح سوارسکی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8313107584/13960503091759_a588be1e_83ce_4c8f_8649_7c9601070674.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8313107600/13960503091759_b49ed221_fbd3_4e67_a844_632fd1dd2c30.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8313107642/13960503091745_f385ee5f_e350_43f9_86d9_fb872b565e85.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8313107692/13960503091759_f91b97de_6f53_4d8e_9a40_78f2cc88f99c.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8313107726/13960503091759_72a002d7_9230_454f_bc38_f3f6db398493.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-11-30T12:54:28+01:00 biatoeynak.mihanblog.com فانی بافت عینک آفتابی طرح جدید ویوا http://biatoeynak.mihanblog.com/post/66 <font size="2">عینک آفتابی طرح جدید ویوا در فروشگاه عینک آفتابی مردانه و زنانه بیا TO عینک.جنس فریم این عینک تمام اسپرت از فلز بسیار مقاوم و سبک وزن میباشد که دارایی ظرافتی بسیار بالا میباشد لنز این عینک کاملا استاندارد و UV 400 بوده و ضد خش میباشد.عینک آفتابی جدید شیشه مشکی و قهوه ایی و آبی و رز گلد داشته به دلیل طراحی بسیار زیبا و مدرن توانسته است محبوبیت بسیاری در بین اقشار مختلف مخصوصا بازیگران سینما و خوانندگان به دست بیاورد.<br><br></font><br><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font></font><b><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف پاییزه 25000 تومان به مدت محدود</span></b></font></font></p></div></div></b></div></div></div></div></b> <a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1200/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buyhours/buy2.gif" alt="خرید" width="250" height="60"></a><br><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8313093350/594410febadb7_aks_viva_sunglasses_new_model_2289_model_black_glass.jpg" alt="عینک آفتابی جدید ویوا" width="603" vspace="0" hspace="0" height="603" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>عینک آفتابی </strong></span></font><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>طرح ویوا<br></strong></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">طلایی<br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV استاندارد<br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8313093376/sh60075665_1217341404.jpg" alt="خرید اینترنتی عینک آفتابی ویوا آبی " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8313093392/sh60075665_1217386896.jpg" alt="عینک ویوا" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8313093400/sh60075665_1217528215.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8313094792/sh60075666_1218032190.jpg" alt="عینک آفتابی ویوا رز گلد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8313094818/sh60075666_1218074673.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8313094826/sh60075666_1218175349.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8313094834/sh60083889_1650082384.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8313094850/sh60083889_1650126156.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8313094876/VIVA_AINAK5208_.jpg" alt="" width="606" vspace="0" hspace="0" height="468" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-10-26T12:02:59+01:00 biatoeynak.mihanblog.com فانی بافت خرید اینترنتی عینک آفتابی ریبن طلایی http://biatoeynak.mihanblog.com/post/7 <div align="justify"><font size="2">وظیفه اصلی عینک آفتابی محافظت از چشمان ما در مقابل اشعه های مضر آفتاب است .خرید اینترنتی عینک آفتابی ریبن طلایی 3025 دارای شیشه های سبز بوده و از استاندارد یو وی 400 برخوردار میباشد و محافظی کامل برای چشمان شما است. شما میتوانید از عینک آفتابی ریبن با فریم طلایی در تمامی طول روز استفاده نمایید.عینک آفتابی ریبن طلایی 3025 مناسب برای بانوان و آقایان خوش سلیقه بوده و&nbsp; جذابیت فوق العاده ای به چهره شما میبخشد.<br></font><br><div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش&nbsp; هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font></p></div></div><font size="2"><br></font><div align="center"><font size="2"><img src="http://s5.picofile.com/file/8147940742/gold1.jpg" alt="خرید اینترنتی عینک آفتابی ریبن طلایی | بیا TO عینک" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><font size="2"><br></font><div align="justify"><font size="2">عینک آفتابی ریبن طلایی دارای طراحی منحصر به فرد و زیبایی است و میتواند به خوبی از چشمان شما در برابر نور مضر خورشید محافظت نماید هم چنین شیشه های گرد این مدل از عینک آفتابی به گونه ای است که به خوبی از نواحی اطراف چشم محافظت کرده و مانع از آسیب رسیدن به پوست اطراف چشم میشود.<br></font></div><font size="2"><br></font><div align="center"><font size="2"><img src="http://s5.picofile.com/file/8147940776/gold2.jpg" alt="عینک آفتابی ریبن طلایی | بیا TO عینک" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><font size="2"><br><b>مشخصات کلی عینک ریبن 3025 طلایی :</b><br>&nbsp;اطلاعات کلی : عینک آفتابی ریبن کلاسیک درجه یک<br>مشخصات بدنه : دارای بدنه و دسته های استیل مقاوم<br>مشخصات شیشه: دارای شیشه های سبز رنگ ضد خش همراه با استاندارد یو وی 400<br><br></font><div align="center"><font size="2"><img src="http://s5.picofile.com/file/8147940800/gold4.jpg" alt="خرید عینک آفتابی ریبن طلایی | بیا TO عینک" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><b>خرید عینک آفتابی ریبن طلایی</b><br></font></div><font size="2"><br></font><div align="center"><font size="2">عینک ریبن طلایی 3025 از آلیاژ مقاومی ساخته شده است که به هیچ وجه ایجاد حساسیت نکرده و سنگینی آن را بر روی صورت خود احساس نمیکنید.<br><br></font><p style="text-align: center;"><font size="2">قیمت:22000تومان</font></p><p><a href="http://iranarena.parskasb.com/order.php?sh=123091&amp;pid=ray126666" target="_blank" title=""></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/840/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s3.picofile.com/file/7438812254/Copy_of_ck_meshki_noghre.jpg" alt="" width="189" height="83"></a></p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small;">عینک آفتابی ارسالی به همراه کیف عینک+ دستمال عینک+ اسپری تمیز کننده عینک+ کیسه ضد خش میباشد</span></strong></span></div><font size="2"><br></font><br><font size="2">ریبن Ray-Ban برندی نام آشنا در صنعت عینک‌های آفتابی جهان!بی شک عینک ریبن مدل Ray-Ban RB3025 Aviator معروفترین مدل ری‌ بن از ابتدا تا کنون است که دنیای مد به خود دیده. این عینک در سال ۱۹۳۷ بصورت اختصاصی برای خلبانان جنگندهای نیروی هوای ارتش آمریکا طراحی شد و با به چشم زدن سلبرتی‌ها و راک استارهایی همچون مایکل جکسون، پل مک کارتی، تام کروز و سیلوستر استالونه و … به عینک محبوب خوش‌پوشان جهان و ایران تبدیل شد آنچنان که بعد از ۷۰ سال همچنان از مد نیوفتاده و طرفداران خودش رو داره.</font><br><br><div align="center"><br></div><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8147660318/13358952892.jpg" alt="عینک ریبن مدل Ray-Ban RB3025 Aviator" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><div align="justify"><span style="font-size: small;">با خرید<span id="dtx-highlighting-item"> <b>عینک </b></span><b>ریبن فلزی فریم طلایی </b>جذاب تر از همیشه شوید این<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>قابل استفاده برای آقایان و خانم ها بوده و مح<span id="dtx-highlighting-item">دودی</span>ت خاصی ندارد و مطمئن باشید این مدل از<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>های آفتابی ریبن به چهره شما خواهد آمد پس همین حالا<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>مورد علاقه خود را از فروشگاه عینک آفتابی ریبن به همراه کیف ریبن خریداری نمایید.مطمئن باشید از خرید عینک ریبن از فروشگاه ما پشیمان نخواهید شد.</span><span style="font-size: small;"><span id="dtx-highlighting-item">خرید </span><span id="dtx-highlighting-item">عینک </span>ریبن RayBan فریم طلایی با کیفیت بسیار عالی و قیمت استثنایی در فروشگاه&nbsp;<span id="dtx-highlighting-item"> عینک آفتابی ریبن </span><span id="dtx-highlighting-item">با </span>قیمتی<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>ورنکردی<span id="dtx-highlighting-item"> خرید</span>اری نمایید<strong><span id="dtx-highlighting-item"> خرید </span><span id="dtx-highlighting-item">عینک </span>آفتابی<span id="dtx-highlighting-item"> ریبن </span>RayBan</strong> درجه یک<span id="dtx-highlighting-item"> با </span>فریم طلایی از سری مدل های پرفروش کمپانی ری<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>ن که به تمام چهره ها می نشیند فقط کافیست این<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>زی<span id="dtx-highlighting-item">با </span>را یک<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>ر امتحان نمایید<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>دسته<span id="dtx-highlighting-item"> فلزی</span><span id="dtx-highlighting-item"> ریبن </span>دارای شیشه ضد خش<span id="dtx-highlighting-item"> با </span><span style="color: #ff0000;"><strong>یو وی 400</strong></span> می<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>شد که چشمان شما را در برابر اشعه های مضر آفتاب محافظت می نماید.</span><span style="font-size: small;"></span><br></div><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8147660392/rayban2.jpg" alt="خرید عینک ریبن" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong><span><span>مشخصات کلی<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span><span id="dtx-highlighting-item">ریبن</span></span><span id="dtx-highlighting-item"> با </span>فریم طلایی:</span></strong></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: </span><span><span id="dtx-highlighting-item">عینک </span>فلزی RayBan</span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه : </span><span style="color: #000000;">طلایی( Black )<br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;">دارای بدنه فلزی بسیار مقاوم و ضد زنگ در رنگ طلایی<br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) : <span style="color: #000000;"><span>شیشه ای<span id="dtx-highlighting-item"> با </span>یو وی 400 </span><br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"><span> پرفروش ترین مدل از مدل خای کمپانی معروف RayBan که تقر<span id="dtx-highlighting-item">با </span>همه<span id="dtx-highlighting-item"> با </span><span>آن آشنا هستند این مدل از<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span><span>آفتابی های<span id="dtx-highlighting-item"> ریبن </span>دارای بدنه ای فلزی و لنز استاندارد</span></span><span id="dtx-highlighting-item"> با </span>یو وی 400 می<span id="dtx-highlighting-item"> با</span><span>شد شیشه این<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>چشمان شما را در برابر اشعه های مضر خورشید محافظت می نماید .</span></span></span></span></font></li></ul></div><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8147660526/Ray_Ban_Aviator_3009.jpg" alt="عینک ریبن" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="2"><br></font><br><p style="text-align: center;"><font size="2">قیمت:22000تومان</font></p><p><a href="http://iranarena.parskasb.com/order.php?sh=123091&amp;pid=ray126666" target="_blank" title=""></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/840/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s3.picofile.com/file/7438812254/Copy_of_ck_meshki_noghre.jpg" alt="" width="189" height="83"></a></p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small;">عینک آفتابی ارسالی به همراه کیف عینک+ دستمال عینک+ اسپری تمیز کننده عینک+ کیسه ضد خش میباشد</span></strong></span><br><br><div align="justify"><font size="2"><strong>خرید عینک آفتابی ریبن RayBan</strong> درجه یک با فریم&nbsp;مشکی از سری مدل های پرفروش کمپانی ری بان که به تمام چهره ها می نشیند فقط کافیست این عینک زیبا را یک بار امتحان نمایید عینک دسته فلزی ریبن دارای شیشه ضد خش با <span style="color: #ff0000;"><strong>یو وی 400</strong></span> می باشد<span><span id="dtx-highlighting-item">با </span><span><span id="dtx-highlighting-item">خرید </span><span><span id="dtx-highlighting-item">عینک </span><span><span id="dtx-highlighting-item">ریبن </span><span>فلزی<span id="dtx-highlighting-item"> جذاب </span>تر از همیشه شوید این</span></span><span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>قابل استفاده برای آقایان و خانم ها بوده و محدودیت خاصی ندارد و مطمئن</span></span><span id="dtx-highlighting-item"> با</span><span><span>شید این مدل از<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span><span>های آفتابی<span id="dtx-highlighting-item"> ریبن </span>به چهره شما خواهد آمد </span></span></span></span></font><br><br><br></div><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8147660800/Ray_Ban_Aviator_3010.jpg" alt="عینک ریبن فریم مشکی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong><span><span>مشخصات کلی<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span><span id="dtx-highlighting-item">ریبن</span></span><span id="dtx-highlighting-item"> با </span>فریم مشکی :</span></strong></span></font></p><font size="2"> </font><div align="right"><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: </span><span><span id="dtx-highlighting-item">عینک </span>فلزی RayBan</span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه : </span><span style="color: #000000;">مشکی ( Black )<br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;">دارای بدنه فلزی بسیار مقاوم و ضد زنگ در رنگ مشکی<br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) : <span style="color: #000000;"><span>شیشه ای<span id="dtx-highlighting-item"> با </span>یو وی 400 </span><br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"><span> پرفروش ترین مدل از مدل خای کمپانی معروف RayBan که تقر<span id="dtx-highlighting-item">با </span>همه<span id="dtx-highlighting-item"> با </span><span>آن آشنا هستند این مدل از<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span><span>آفتابی های<span id="dtx-highlighting-item"> ریبن </span>دارای بدنه ای فلزی و لنز استاندارد</span></span><span id="dtx-highlighting-item"> با </span>یو وی 400 می<span id="dtx-highlighting-item"> با</span><span>شد شیشه این<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>چشمان شما را در برابر اشعه های مضر خورشید محافظت می نماید .</span></span></span></span></font></li></ul><p align="center"><br></p></div><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8147661942/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" alt="عینک ریبن مشکی مدل Ray-Ban RB3025 Aviator" width="613" vspace="0" hspace="0" height="379" border="0" align="bottom"><br><br><br><font size="2"></font><font size="2"><b><font size="2"><b><br></b></font></b></font><div align="center"><p style="text-align: center;"><strong>قیمت عینک ریبن فریم مشکی:22000 تومان</strong> </p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/841/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></p></div><font size="2"><b><font size="2"><b><font size="2"><b><font size="2"><b>&nbsp;</b></font></b></font></b></font></b></font><p align="justify"><font size="2">با <strong><span>خرید <span>عینک <span>ری<span>بن فریم نقره ای</span></span></span></span></strong><span> جذاب تر از همیشه شوید این عینک قابل استفاده برای </span><span style="color: #ff00ff;"><strong>آقایان و خانم ها</strong> </span><span>بوده و محدودیت خاصی ندارد و مطمئن باشید این مدل از عینک <span>های آفتابی ریبن به چهره شما خواهد آمد پس همین حالا</span> عینک مورد علاقه خود را از سفارش بدهید.</span>عینک ریبن فریم نقره ای در مقابل ضربه مقاوم و با توجه به آلیاژ به کار رفته در آن هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمینماید.ودر مقابل رطوبت و عوامل دیگر محیطی دچار تغییر رنگ و لعاب نمیشود.فروشگاه عینک ریبن استور به شما خرید عینک ریبن فریم نقره ای با تخفیف زمستانه را پیشنهاد مینماید</font></p><p>&nbsp; </p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span>خرید <span>عینک <span>آفتابی ری<span>بن فریم نقره ای محبوب ت</span>ری<span>ن مدل کمپانی RayBan</span></span></span></span><br></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #00ff00;">انتخاب خوانندگان معروف</span><br></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff00ff;">به همراه کیف و دستمال</span> </strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong><span><span>پیشنهاد فروشگاه اینترنتی RayBan store به شما مشت</span>ری عزیز</span></strong></span></p>&nbsp;<img src="http://s5.picofile.com/file/8147660884/Ray_Ban_Aviator_3025.jpg" alt="عینک ریبن فریم نقره ایی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8147662618/2e322332_11.jpg" alt="عینک آفتابی ریبن نقره ای" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8147662668/2e322332_31.jpg" alt="خرید عینک ریبن سیلور نقره ای" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8147662876/2e322332_41.jpg" alt="عینک ریبن فریم نقره ای مدل Ray-Ban RB3025 Aviator" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><p style="text-align: center;" align="right"><br><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small;">عینک آفتابی ارسالی به همراه کیف عینک+ دستمال عینک+ اسپری تمیز کننده عینک+ کیسه ضد خش میباشد</span></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">قیمت:24500تومان</span></p> <div align="center"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/839/" target="_blank" title=""><img src="http://fabner.biz/Files/kharid/b332.gif" alt="" width="250" height="60"></a></div> text/html 2017-08-18T07:06:35+01:00 biatoeynak.mihanblog.com فانی بافت عینک آفتابی پرادا PRADA مدل S8616 http://biatoeynak.mihanblog.com/post/64 <font size="2">&nbsp;عینک آفتابی پرادا مدل S٨٦١٦ Prada&nbsp; را از فروشگاه عینک آفتابی بیا TO عینک تهیه نمایید.عینکی بسیار زیبا که از فرمی بسیار زیبا با طراحی خاص در دو رنگ مشکی و قهوه ایی برخوردار است عینک زنانه و دخترانه پرادا از لنزی ضد خش برخوردار و به دلیل طراحی خاص با هر نوع صورت و چهره ایی و تیپ و شمایلی سازگار است.<br></font><br><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font><br><br></p><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: small;"></span></b></p><b><div align="center"><div align="center"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><strike><font color="#FF0000">قیمت قبلی 32000 تومان</font></strike><br></font></p><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف پاییزه 22000تومان به مدت محدود</span></b></font></font></p></div></div></b></div></div></div></div></b> <a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1167/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buyhours/buy2.gif" alt="خرید" width="250" height="60"></a><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8303862042/0003779_s8616.jpg" alt="عینک پرادا مدل S8616 | بیا To عینک" width="598" vspace="0" hspace="0" height="387" border="0" align="bottom"><br><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>عینک آفتابی پرادا PRADA مدل S8616 </strong></span></font><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong><br></strong></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">طلایی <br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV استاندارد<br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul></div><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8303862068/0003780_s8616.jpg" alt="عینک زنانه پرادا | بیا TO عینک" width="615" vspace="0" hspace="0" height="380" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8303862084/0003781_s8616.jpg" alt="" width="580" vspace="0" hspace="0" height="419" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8303862118/0003782_s8616.jpg" alt="" width="592" vspace="0" hspace="0" height="429" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8303862126/Prada_S8616_5.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8303862134/0003783_s8616.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-08-13T04:03:34+01:00 biatoeynak.mihanblog.com فانی بافت عینک آفتابی چنل chanel مدل 2016 http://biatoeynak.mihanblog.com/post/30 <div align="justify"><font size="2"> عینک آفتابی چنل chanel مدل 2016 را به همراه تمام لوازم جانبی از بیا TO عینک بخواهید.</font><font size="2"><font size="2"><font size="2">نمای ظاهری این عینک آفتابی زنانه از قابی کاچویی میباشد که دسته هایی شیک و زیبایی که بصورت ریلی از برجستگی حاوی دانه هایی ریز براق مروارید گونه تزیین شده است از یک طرف&nbsp; و از طرفی دیگر بکار گیری الگویی طراحان مد در هماهنگی بین برجستگی طلایی دسته ها و خط آبروی بالایی لنز عینک که به دلیل طراحی خاص آن قابل ست با هر نوع چهره و لباسی میباشدباعث شده تا یکی از برترین مدل ها در رده عنک آفتابی fashionable قرا گیرد.<br></font></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#339999"><b>عینکی که تصویر می بینید آخرین محصول کمپانی عینک چنل میباشد که در سال 2016 وارد بازار عینک آفتابی شده و توانسته است در مدت زمانی اندک به عنوان پر فروش ترین عینک آفتابی در اروپا و آمریکا از محصولات chanel قرار بگیرد.لنز این عینک پلاریزه بوده و علاوه بر اینکه سیمایی جذاب از شما نمایش خواهد داد از چشمان شما در مقابله با اشعه مضر خورشید محافظت خواهد کرد</b></font><br><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8243418934/i_1_p.jpg" alt="عینک چنل chanel " hspace="0" height="468" width="640" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>عینک آفتابی </strong></span></font><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>CHANEL<br></strong></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">قاب مشکی و دسته فلزی<br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV&nbsp; و پلاریزه استاندارد<br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul></div></div><br><div align="center"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8243418968/i_2_p.jpg" alt="عینک CHANEL زنانه" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="2"><br></font><br><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8243418984/i_3_p.jpg" alt="خرید عینک چنل" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font><br><font size="2"></font><br><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: small;"></span></b></p><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><strike><font color="#FF0000">قیمت قبلی 32000 تومان</font></strike><br></font></p><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف پاییزه 22000 تومان به مدت محدود</span></b></font></font></p><p><b><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font size="2">عینک </font><font size="2">آفتابی +کیف+دستمال+اسپری تمیز کننده +کیسه ضد خ</font></font></b></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;"></span></b></font></font></p> <a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1168/" target="_blank" title=""><img title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buy2.gif" alt="خرید"></a></div></div></b></div></div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.iranarena.biz/cart/add/310/" target="_blank" title=""><br></a></p> </div></div></b></div></div></div> text/html 2017-07-08T10:00:50+01:00 biatoeynak.mihanblog.com فانی بافت عینک پورشه دیزاین با یووی ٤٠٠ و لنز پولاریزه http://biatoeynak.mihanblog.com/post/62 <font size="2">عینک پورشه دیزاین با یووی ٤٠٠ و لنز پولاریزه در بیا TO عینک. عدسی این عینک ١٠٠ درصد اشعه ماورای بنفش خورشید را جذب می نماید ، همچنین فریم این عینک اوجینال، از جنس مقاوم و انعطاف پذیری ساخته شده است که &nbsp;علاوه بر این مزیت، بسیار سبک بوده و در استفاده طولانی مدت بر روی چشم ایجاد خستگی نمی کند.<br></font><br><p style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font><br><br></p><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: small;"></span></b></p><b><div align="center"><div align="center"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><strike><font color="#FF0000">قیمت قبلی 3200تومان</font></strike><br></font></p><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف پاییزه 22000 تومان به مدت محدود</span></b></font></font></p></div></div></b></div></div></div></div></b> <a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1170/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buyhours/buy2.gif" alt="خرید" height="60" width="250"></a><font size="2"><br>ویژگی ها:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; سبک و راحت<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مناسب برای خانم ها و آقایان<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دسته با طراحی شیک و زیبا<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; حفاظت از چشم در برابر اشعه های ماورای بنفش<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دارای کیف و دستمال مخصوص<br><br>&nbsp;<br></font><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8299942450/PORSCHE_DESIGN_6.jpg" alt="" hspace="0" height="430" width="668" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8299941626/0003789_.jpeg" alt="" hspace="0" height="612" width="612" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8299942192/0003791_.jpg" alt="" hspace="0" height="424" width="617" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8299942218/0003790_.jpg" alt="" hspace="0" height="339" width="627" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8299942234/0003793_.jpg" alt="" hspace="0" height="359" width="595" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><b><div align="center"><div align="center"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><strike><font color="#FF0000">قیمت قبلی 3200تومان</font></strike><br></font></p><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف پاییزه 22000 تومان به مدت محدود</span></b></font></font></p></div></div></b></div></div></div></div></b> <a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1170/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buyhours/buy2.gif" alt="خرید" height="60" width="250"></a><br></div> text/html 2017-06-15T18:52:16+01:00 biatoeynak.mihanblog.com فانی بافت عینک لاگوست طرح کت Lacoste Cat style http://biatoeynak.mihanblog.com/post/60 <font size="2"> عینک لاگوست طرح کت Lacoste Cat style&nbsp; را از فروشگاه عینک آفتابی بیا TO عینک بخواهید.فریم مشکی با شیشه مشکی همراه با کیف و دستمال و اسپری مخصوص دارای uv400 جهت حفظ سلامتی چشمان شما در برابر اشعه آفتاب و نشان Lacoste روی دسته ها و شیشه حک شده و پشت دسته ها made in italy حک شده بر روی دسته عینک.<br><br></font><br><p style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font><br><br></p><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: small;"></span></b></p><b><div align="center"><div align="center"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><strike><font color="#FF0000">قیمت قبلی 28500 تومان</font></strike><br></font></p><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف پاییزه 22000 تومان به مدت محدود</span></b></font></font></p></div></div></b></div></div></div></div></b> <a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1171/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buyhours/buy2.gif" alt="خرید" height="60" width="250"></a><br><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8297881126/12534506_589763074506329_1473978741_n.jpg" alt="لاگوست طرح کت" hspace="0" height="680" width="680" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8297881150/1799765_1573800772936635_801638353_n.jpg" alt="" hspace="0" height="677" width="677" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8297881176/sahebzaman_store_20501_4375816_1.jpg" alt="" hspace="0" height="463" width="686" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8297881184/sahebzaman_store_20501_4375816_2.jpg" alt="" hspace="0" height="337" width="690" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8297881200/sahebzaman_store_20501_4375816_3.jpg" alt="" hspace="0" height="631" width="685" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8297881434/sahebzaman_store_20501_4375816_4.jpg" alt="" hspace="0" height="498" width="692" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2017-04-27T05:51:30+01:00 biatoeynak.mihanblog.com فانی بافت عینک پورشه دیزاین مدل 1188 http://biatoeynak.mihanblog.com/post/58 <font size="2"> عینک آفتابی پورشه دیزاین مدل 1188 برای اولین بار در ایران در بیا TO عینک.پورشه – مدل 1188 جدیدترین عینک سال 2017 می باشد که به تازگی وارد بازار شده است می باشد. این عینک فوق العاده شیک بوده و انتخاب اول هنرمندان هالیوود می باشد!جنس بدنه تلفیقی از آلیومینوم + استیل + پلاستیک بسیار سبک و با کیفیت می باشد ،که موجب زیبایی بیش از اندازه این مدل شده است.</font><br><div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font><br><br></p><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: small;"></span></b></p><b><div align="center"><div align="center"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><strike><font color="#FF0000">قیمت قبلی 32000 تومان</font></strike><br></font></p><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف پاییزه 22000 تومان به مدت محدود</span></b></font></font></p></div></div></b></div></div></div></div></b><p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1172/" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8269125284/buy2.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"></a></p> </div> </div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8293262676/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_porsche_design.jpg" alt="پورشه دیزاین" hspace="0" height="498" width="689" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>عینک آفتابی </strong></span></font><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>پورشه دیزاین<br></strong></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">طلایی <br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV استاندارد<br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul></div><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293263700/1480388049.jpg" alt="پورشه دیزاین" hspace="0" height="436" width="700" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">خرید عینک آفتابی پورشه مدل 1188</span></h3><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293263726/1487766352.jpg" alt="" hspace="0" height="677" width="696" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><h3 style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: #ff0000;">سایت خرید عینک آفتابی مد روز پورشه مدل 1188</span></font></h3><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">همان را انتخاب کنید که شایسته شماست</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">ویژه خانم ها و آقایان شیک پوش و مشکل پسند</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">اگر از طرفداران عینک ریبن هستید، این مدل را هم به شما پیشنهاد مینمایید</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">قابل ست کردن با لباس های اسپرت و مجلسی</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">مکمل زیبایی و جذابیت شما</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">هدیه ای مناسب برای آنکه دوستش دارید</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">با لنز UV400 و پلاریزه و آنتی رفلکس</font></p><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293263768/1496561349.jpg" alt="" hspace="0" height="536" width="692" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293263784/2698_1492519364.jpg" alt="" hspace="0" height="642" width="690" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293262684/555555.jpg" alt="" hspace="0" height="504" width="695" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293263800/1505366115.jpg" alt="" hspace="0" height="533" width="695" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293263834/1507131476.jpg" alt="" hspace="0" height="393" width="682" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293263842/1525707613.jpg" alt="" hspace="0" height="471" width="680" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293264900/porsche.jpg" alt="" hspace="0" height="313" width="686" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قیمت عینک آفتابی پورشه:22000تومان<br></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1172/" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8269125284/buy2.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"></a></p> </div> </div></div> text/html 2017-03-14T09:01:14+01:00 biatoeynak.mihanblog.com فانی بافت عینک لاگوست اورجینال http://biatoeynak.mihanblog.com/post/34 <font size="2"> &nbsp;عینک آفتابی لاگوست، این مارک را همه می شناسید. عینک آفتابی لاگوست مدل فلت یکی از معروف ترین و معتبرترین عینک آفتابی های مردانه و زنانه در دنیا می باشد که جدیداً خوانندگان و هنرمندان بسیاری از آن استفاده می کنند. طراحی این مدل به صورتی بوده که با تمامی چهره ها متناسب باشد. لنز این عینک از نوع UV 400 ضد خش با رنگ ثابت می باشد </font><br><div align="center"><br></div><br><p style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش ستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: small;"><strike><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000">قیمت قبلی 32000 تومان</font></strike></span></font><br></p><div style="text-align: center;" align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8243760400/photo_2016_03_17_12_40_00.jpg" alt="عینک لاگوست اورجینال" width="638" vspace="0" hspace="0" height="638" border="0" align="bottom"><br><font color="#FF0000"><b><font color="#3366FF">&nbsp;عینک اسپورت لاگوست Lacoste</font><font color="#3366FF"><br>عینك فوق اسپورت با طراحی جدید</font><br><font color="#CC66CC">شناخته شده به عنوان عینك محبوب هنرپیشگان<br>با ستارگان همراه شوید<br>فقط چند قدم با جذابیت فاصله دارید<br>از اولین كسانی باشید كه این عینك را امتحان می كنند !!! </font></b></font><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8243760426/photo_2016_03_17_12_40_21.jpg" alt="عینک آفتابی مردانه و زنانه لاگوست فلت" width="645" vspace="0" hspace="0" height="805" border="0" align="bottom"><br><br><div align="right"><font size="2">اگر در خرید عینک بیشتر وسواس بر روی جنس و کیفیت آن دارید اگر میخواهید فریم های آن اصل و مقاوم و دارای شیشه های استاندارد باشد بهترین گزینه برای شما عینک جدید و تازه ارائه شده ی لاگوست می باشد که با طراحی منحصر به فردش مانع از آسیب رساندن تشعشعات مضر خورشید به چشمانتان می شود.</font><br></div><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8243758818/1450536303_3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="2"><span style="color: rgb(0, 51, 153);"><strong><span style="color: rgb(0, 102, 102);">مشخصات عینک آفتابی لاگوست :</span></strong></span><br>فریم در دو رنگ مشکی و قهوه ای دارای شیشه یو وی 400 با لوازم جانبی کیف ، دستمال ، کیسه ، اسپری مخصوص به همراه 7 روز گارانتی برگشت</font><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8243758692/1450536303.jpg" alt="خرید اینترنتی لاگوست فلت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><b><font color="#660099">قابل استفاده برای آقایان و&nbsp; بانوان<br><br>طراحی و به کار گیری لوگوی Lacoste در دسته ی عینک</font><br><br><font color="#FF0066">ارسال به همراه کیف عینک و دستمال</font></b><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8243758834/1450536303_4.jpg" alt="لاگوست اصل" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><div align="right"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 153);"><strong>روش خرید عینک آفتابی لاگوست :</strong></span><br></font></div><div style="text-align: justify;" align="right"><font size="2">برای خرید اینترنتی عینک آفتابی لاگوست روی دکمه ی خرید پستی کلیک نمایید و فرم مورد نظر را بصورت کامل پر کرده و روی ثیت سفارش کلیک نمایید تا سفارش شما ثبت و بعد از تماس واحد فروش ما با شما محصول برای شما در مدت زمان اندکی ارسال گردد.</font></div><div align="right"><font size="2">- این محصول دارای 7 روز گارانتی برگشت می باشد.<br>- هنگام ثبت سفارش رنگ مورد نظر خود را در قسمت توضیحات ذکر نمایید.<br>- در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد عینک آفتابی لاگوست با شماره های&nbsp;<strong> </strong>تماس بگیرید.</font><br></div><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8243758700/1450536303_1.jpg" alt="سفارش عینک لاگوست اصل" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><font color="#FF0000"><b><font size="3"><br></font></b></font><br><p align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="3">عینک آفتابی ارسالی به همراه کیف عینک+ دستمال عینک+ اسپری تمیز کننده عینک+ کیسه ضد خش میباشد<br></font></b></font><br></p><p style="text-align: center;"><b><b><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف پاییزه 22000تومان به مدت محدود</span></b></font></font></p> <a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1173/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buyhours/buy2.gif" alt="خرید" width="250" height="60"></a></b></b></p><div style="text-align: center;" align="center"><br></div></div> text/html 2017-03-12T08:02:34+01:00 biatoeynak.mihanblog.com فانی بافت عینک آفتابی LOUIS VUITTON MILLIONAIRE http://biatoeynak.mihanblog.com/post/56 <font size="2"> عینک آفتابی&nbsp; LOUIS VUITTON MILLIONAIRE برای اولین بار در ایران در بیا TO عینک.فریم فلت کاچویی و تخت بسیار شکیل و جذاب ساخته شده از بهترین مواد و کاملا مستحکم با دسته هایی فلزی طلایی براق و بسیار سبک و داشتن لنز هایی استاندارد و تایید شده پزشکی از یک طرف چهره ایی زیبا از شما به نمایش خواهد گذاشت و از طرف دیگر بخوبی از چشمان شما در مقابل اشعه مضر خورشید محافظت خواهد نمود.<br><br></font><br><p style="text-align: center;">قیمت با تخفیف فقط به مدت یک ماه :&nbsp; 28500 تومان<br></p> <a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/968/" target="_blank" title=""></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/971/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buyhours/buy2.gif" alt="خرید" height="60" width="250"></a><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8289223184/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_louis_vutton.jpg" alt="" hspace="0" height="427" align="bottom" width="679" vspace="0" border="0"><br><br><div align="right"><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">قاب مشکی و قهوه ای و دسته فلزی<br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV استاندارد <br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul></div><p style="text-align: center;" align="right"><a href="http://www.iranarena.biz/cart/add/310/" target="_blank" title=""><br></a></p><p style="text-align: center;" align="right"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش +هدیه(دستبند مغناطیسی پاور بالانس) هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font></p><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8289223192/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%84.jpg" alt="" hspace="0" height="427" align="bottom" width="675" vspace="0" border="0"><br><br><font size="2">حک بودن لوگوی معتبر و سرشناس LOUIS VUITTON بر روی دسته هایی عینک و حک بودن LV بر روی لنز و شیشه هایی این عینک آفتابی مردانه و زنانه باعث شده است تا بشدت در مدت زمان اندکی مورد استقبال هنرمندان و هنرپیشگان معروف سینما قار بگیرد.</font><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8289223218/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86.jpg" alt="" hspace="0" height="424" align="bottom" width="670" vspace="0" border="0"><br><br><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8289223242/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86.jpg" alt="" hspace="0" height="435" align="bottom" width="680" vspace="0" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8289223268/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" alt="" hspace="0" height="486" align="bottom" width="678" vspace="0" border="0"></div> text/html 2017-02-28T08:53:43+01:00 biatoeynak.mihanblog.com فانی بافت عینک مارک دیور DIOR مدل هاوایی http://biatoeynak.mihanblog.com/post/55 <font size="2">عینک مارک دیور DIOR مدل هاوایی برای اولین بار در ایران در فروشگاه عینک آفتابی مردانه و زنانه بیا TO عینک.جنس لنز این عینک ضد خش و دارای استاندارد و UV 400 میباشد و به دلیل برخوردار بودن از طراحی خاص قابل ست با هر نوع چهره و صورتی میباشد.فریم این عینک طلایی خوش رنگ و بسیار شکیل میباشد که دسته هایی آن در دو رنگ قهوه ایی و مشکی باعث شده تا سیمایی جذاب از شما به نمایش گذارد.</font><br><br><p style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font><br><br></p><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: small;"></span></b></p><b><div align="center"><div align="center"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><strike><font color="#FF0000">قیمت قبلی 3200تومان</font></strike><br></font></p><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف پاییزه 22000 تومان به مدت محدود</span></b></font></font></p></div></div></b></div></div></div></div></b> <a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1174/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buyhours/buy2.gif" alt="خرید" height="60" width="250"></a><div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/8287913050/photo_2017_02_28_11_33_31.jpg" alt="" hspace="0" height="633" width="678" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>عینک آفتابی </strong></span></font><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>هاوایی<br></strong></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">قاب طلایی و دسته فلزی<br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV استاندارد<br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul></div><br><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8287913076/555555555.jpg" alt="" hspace="0" height="1162" width="674" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><div align="center"><font color="#FF0000"><b>عینک آفتابی هاوایی مارک سرشناس دیور<br><br>حک بودن لوگوی DIOR بر روی دسته و لنز عینک <br><br>حک بودن عبارت MADIN in ITALY بر روی دسته عینک<br><br></b></font></div><br><img src="http://s2.picofile.com/file/8287913118/photo_2017_02_28_11_48_04.jpg" alt="" hspace="0" height="441" width="666" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/8287913176/photo_2017_02_28_11_48_19.jpg" alt="" hspace="0" height="535" width="668" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8287913134/photo_2017_02_28_11_46_24.jpg" alt="" hspace="0" height="444" width="668" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/8287913150/photo_2017_02_28_11_48_13.jpg" alt="" hspace="0" height="714" width="681" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8287913192/12479602_1009229872525829_128889125_n.jpg" alt="" hspace="0" height="670" width="670" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><p style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font><br><br></p><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: small;"></span></b></p><b><div align="center"><div align="center"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><strike><font color="#FF0000">قیمت قبلی 3200تومان</font></strike><br></font></p><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف پاییزه 22000 تومان به مدت محدود</span></b></font></font></p></div></div></b></div></div></div></div></b> <a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1174/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buyhours/buy2.gif" alt="خرید" height="60" width="250"></a></div> text/html 2017-01-03T08:50:17+01:00 biatoeynak.mihanblog.com فانی بافت فروش عینک نیو طرح http://biatoeynak.mihanblog.com/post/54 عینک آفتابی نیو که محصول سال 2017 میباشد را بصورت مستقیم از فروشگاه بیا TO عینک بخواهید.<font size="2">عینکی با فریمی کاملا سبک و مقاوم تهیه شده از مواد درجه یک برای خانمها مد روز.انتخاب بهترین طراحی در جشنواره فیلم کن.امسال یادمون باشه که عینک آفتابی دسته فلزی شیشه رنگی با صفحه و شیشه بزرگ مد شده.عینک آفتابی زنانه نیو طرح دیور نیز تمام خصوصیات عینک آفتابی استاندارد و مد را دارا میباشد.پس در خرید آن شک نکنید</font><br><p style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font><br><br></p><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: small;"></span></b></p><b><div align="center"><div align="center"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><strike><font color="#FF0000">قیمت قبلی 3200تومان</font></strike><br></font></p><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف پاییزه 24500تومان به مدت محدود</span></b></font></font></p></div></div></b></div></div></div></div></b> <p><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1175/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buyhours/buy2.gif" alt="خرید" height="60" width="250"></a></p><br><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>عینک آفتابی </strong></span></font><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>نیو<br></strong></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">قاب مشکی و دسته فلزی<br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV استاندارد<br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul></div><br><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281051384/photo_2017_01_03_11_14_46.jpg" alt="" hspace="0" height="820" width="629" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8281051418/photo_2017_01_03_11_15_01.jpg" alt="" hspace="0" height="703" width="703" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8281051742/photo_2017_01_03_11_15_05.jpg" alt="" hspace="0" height="702" width="702" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8281051434/photo_2017_01_03_11_15_31.jpg" alt="" hspace="0" height="571" width="702" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8281051776/photo_2017_01_03_11_15_24.jpg" alt="" hspace="0" height="703" width="703" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8281052100/photo_2017_01_03_11_36_42.jpg" alt="" hspace="0" height="689" width="689" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8281052118/photo_2017_01_03_11_15_08.jpg" alt="" hspace="0" height="506" width="692" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8281052150/photo_2017_01_03_11_15_18.jpg" alt="" hspace="0" height="685" width="685" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8281052368/photo_2017_01_03_11_15_12.jpg" alt="" hspace="0" height="676" width="676" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8281052392/photo_2017_01_03_11_15_21.jpg" alt="" hspace="0" height="589" width="589" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><b><b><br><br><br></b></b><br><p style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font><br><br></p><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: small;"></span></b></p><b><div align="center"><div align="center"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><strike><font color="#FF0000">قیمت قبلی 3200تومان</font></strike><br></font></p><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف پاییزه 24500 تومان به مدت محدود</span></b></font></font></p></div></div></b></div></div></div></div></b> <p><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1175/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buyhours/buy2.gif" alt="خرید" height="60" width="250"></a></p><p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p>--------------------------------------------------------------------------------------</p><p>-----------------------------------------</p><p align="right"><font size="2">عینک نیو طرح 2 برای اولین بار در ایراندر فروشگاه بیا TO عینک با طرح هایی بسیار زیبا و فشن و کاملا متمایز و زیبا.</font></p><p align="right"><br></p><p align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/8285417934/photo_2017_02_07_12_00_59.jpg" alt="" hspace="0" height="804" width="653" vspace="0" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8285417950/photo_2017_02_07_12_01_19.jpg" alt="" hspace="0" height="659" width="659" vspace="0" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/8285417976/photo_2017_02_07_12_01_34.jpg" alt="" hspace="0" height="659" width="659" vspace="0" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8285417992/photo_2017_02_07_12_01_54.jpg" alt="" hspace="0" height="672" width="672" vspace="0" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><br></p><p style="text-align: center;">قیمت با تخفیف فقط به مدت یک ماه :&nbsp; 32000 تومان</p> <a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/949/" target="_blank" title=""></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/959/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buyhours/buy2.gif" alt="خرید" height="60" width="250"></a></div>